Matranensis 'E' alom
2004.09.03.

apa: Ch. Vito Of The New Husken
anya: Ch. Hop To Hungary Alujza

MATRANENSIS EAGER BEAVER
(Ch. Vito of the New Husken x Ch. Hop To Hungary Aluzja)
Született: 2004.09.03.
Eredményei:
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRANENSIS EARLY BIRD
(Ch. Vito of the New Husken x Ch. Hop To Hungary Aluzja)
Született: 2004.09.03.
Eredményei:
 

MATRANENSIS EARTHQUAKE
(Ch. Vito of the New Husken x Ch. Hop To Hungary Aluzja)
Született: 2004.09.03.
Eredményei:
 
 
 


MATRANENSIS EIGHTH WONDER
(Ch. Vito of the New Husken x Ch. Hop To Hungary Aluzja)
Született: 2004.09.03.
Eredményei:
 
 
 

< back